PA Bil & Motor - Din Personliga bilverkstad i Karlskoga

Stor kunskap

Hög service

Vi hjälper dig och din bil med stort och smått, ett tryggt val helt enkelt

Integritetspolicy för PA Wermland AB, PA Bil & Motor

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför samlar vi in dem

Insamling

Vi sparar personuppgifter så som namn, företagsnamn, epostadress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, fordonsregistreringsnummer och betalningsuppgifter när vi levererar tjänster eller offerter till dig, sluter avtal med dig eller får in bokningsförfrågningar från dig, eller du på annat sätt lämnar personuppgifter till oss.

Ändamål

Personuppgifter för potentiella eller blivande kunder lagras för att kunna sköta administration av PA Wermland AB (PA Bil & Motor)s försäljning av tjänster och produkter, samt upprättande av offertförslag.

Rättslig grund

  1. Fullgörande av avtal
    För att kunna hantera tjänster du bokat av oss behandlar vi endast nödvändig data i enlighet med ditt avtal
  2. Rättslig förpliktelse, bokföringslagen
    Vi lagrar alla faktureringsuppgifter i enlighet med bokföringslagen, dvs i 7 år.
  3. Intresseavvägning
    Vi behandlar dina personuppgifter för att i väldigt sparsam mängd kunna marknadsföra tjänster till dig.

Kakor

Om du lämnar en kommentar på vår hemsida kan du välja att spara ditt namn, epost och hemsida i kakor. Detta är för din skull, så du inte behöver fylla i dessa detaljer igen när du ska lämna nästa kommentar. Dessa kakor sparas i ett år.

Om du besöker vår login sida kommer vi att skapa en temporär kaka för att avgöra om din browser accepterar kakor. Denna kaka innehåller inga personuppgifter och den tas bort när du stänger din browser.

När du loggar in kommer vi att lagra flera kakor för att spara din login information och dina display inställningar. Login kakor sparas i 2 dagar, och displayinställningskakor sparas i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig”, kommer din login kaka sparas i 2 veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer login kakan att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra kaka att sparas i din browser. Denna kaka innehåller ingen personlig information, den indikerar endast id’t på artikeln du just modifierade. Den löper ut efter en dag.

Inbäddat innehåll från andra hemsidor

Artiklar på denna sida kan innehålla inbäddat innehåll från andra hemsidor (t.ex. videor, bilder, artiklar etc.). Inbäddat innehåll från andra hemsidor beter sig precis som om besökaren av hemsidan hade besökt hemsidan där det inbäddade innehållet finns publicerat.

Dessa hemsidor kan samla in data om dig, använda kakor, innehålla inbäddade ytterligare tredjepartsspårning, och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inkluderat spårning av din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den hemsidan.

Vilka vi delar din data med

De personuppgifter vi behandlar om dig delas i vissa fall med företag vi samarbetar med; Försäkringsbolag, verkstäder vi samarbetar med, finansbolag och ev andra samarbetande företag, och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina datauppgifter hanteras då enligt rekommenderad standard.

Hur länge vi sparar dina personuppgiftER

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du har en avtalsrelation med oss eller har en affärsrelation med oss.

När det kommer till hemsidan – Om du lämnar en kommentar så kommer kommentaren och dess metadata att sparas på obestämd tid. Detta är så att vi kan känna igen och godkänna alla uppföljande kommentarer automatiskt istället för att pausa den för modereringsgodkännande.

Vilka rättigheter du har gällande datan

Personuppgiftsansvarig är Kimberly Andersson, info@pabil.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss, kontaktperson är Kimberly Andersson, info@pabil.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vad gäller hemsidan, om du har ett konto på denna hemsida eller har lämnat kommentarer kan du begära en export av dina personliga data vi sparat om dig. Du kan också begära att vi raderar personuppgifter om dig. Detta inkluderar inte data vi måste spara för administrativa, lagliga eller av säkerhetsskäl.